Cechy charakterystyczne bibuły filtracyjnej ilościowej


Jedną z regularnie wykonywanych czynności w laboratorium jest filtracja, czyli sączenie. Jest to metoda oddzielania substancji stałych od gazów i cieczy. Filtracja przeprowadzana jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu, dzięki któremu dochodzi do mechanicznego zatrzymania ciała stałego na filtrze, czyli przegrodach porowatych. W celu przeprowadzenia sączenia niezbędne jest również zastosowanie materiałów filtracyjnych, czyli bibuł, sączków lub gilz ekstrakcyjnych. Jednym z typów stosowanych materiałów filtracyjnych jest bibuła filtracyjna ilościowa. Czym się charakteryzuje?

Z czego wykonana jest bibuła filtracyjna ilościowa?

Bibuła filtracyjna ilościowa składa się w 95 procentach z czystej celulozy oraz z puchu bawełnianego. Może być wykorzystywana do przeprowadzania rutynowych analiz ilościowych wykonywanych w laboratoriach, ponieważ ma bardzo niską zawartość popiołu po spaleniu, która wynosi mniej niż 0,01%. Bibuła filtracyjna ilościowa w zależności od typu czy właściwości może być wykorzystywana do sączenia substancji w różnej postaci, składzie chemicznym czy ziarnistości. 

Czym się różnią bibuły i sączki filtracyjne? 

Bibuła filtracyjna wytwarzana jest w postaci arkuszy, z których w dalszym procesie mogą powstawać sączki filtracyjne o określonym kształcie. Zatem różnić się mogą od siebie kształtem, odpornością temperaturową, odpornością chemiczną, stopniem porowatości i szybkością filtracji. Należy je dobierać w zależności od tego, jaka jest postać, ziarnistość czy skład substancji poddawanej filtracji. Co więcej, materiały filtracyjne mogą być wykorzystywane nie tylko do sączenia, ale również do badań gleby albo powietrza.

Bibuły i sączki występują w postaci twardej, średniej i miękkiej. Ich typy różnią się od siebie przepuszczalnością różnych wielkości cząstek, szybkością sączenia czy gramaturą materiału. Materiały filtracyjne znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach analitycznych, aptekach, oczyszczalniach ścieków, instytucjach medycznych czy placówkach naukowo-badawczych.

Wróć

Nasza siedziba

  • tel.: 801-LABO-24
  • tel.: +48 (32) 230-57-12
  • fax: +48 (32) 230-57-15
  • labo24@labo24.pl
  • LABO24
  • Biuro Handlowe
  • ul. Sowińskiego 5
  • 44-100 Gliwice