Do czego wykorzystywane są w pipety w laboratoriach?


W laboratoriach znajdują się różnego rodzaju urządzenia i akcesoria, które są niezbędne do wykonywania zleconych przez klientów analiz lub przeprowadzania prac badawczych poszerzających wiedzę o świecie. Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w pracy laboratoryjnej jest pipeta, która służy do odmierzania, pobierania i przenoszenia cieczy. Wcześniej pipety przyjmowały formę szklanych rurek, jednak zostały one wyparte przez urządzenia wykonane z tworzyw sztucznych. Stosowane przez profesjonalne laboratoria pipety są w znacznym stopniu zautomatyzowane, co nie tylko ułatwia ich obsługę, ale przede wszystkim wpływa na zwiększenie precyzji wykonywanych pomiarów oraz bezpieczeństwo pracy z chemikaliami. Do jakich konkretnie działań wykorzystuje się pipety? Wyjaśnimy w dalszej części wpisu.

W jaki sposób działają pipety automatyczne?

Pipeta automatyczna to rodzaj nowoczesnej pipety miarowej, która została wyposażona w specjalny mechanizm umożliwiający posługiwanie się urządzeniem jedną ręką. Składa się on z tłoczka, który naciska się jeszcze przed zanurzeniem pipety w cieczy, a następnie po zwolnieniu jest on wypychany przez sprężynę, co powoduje zassanie przez przyrząd określonej objętości płynu. Pipety automatyczne mogą pobierać jedną ustaloną objętość cieczy bądź dysponować szerszym zakresem modyfikowanym z pomocą regulatora, który najczęściej przyjmuje postać kilkuczęściowego pokrętła ze skalą. Odmierzana pipetą automatyczną substancja jest pobierana do wymiennej końcówki (najczęściej produkowanej z polipropylenu), co eliminuje ryzyko kontaminacji następujących po sobie pomiarów.

Pipety automatyczne służą do pobierania niewielkich objętości cieczy, a zakres dozowanych próbek zwykle nie przekracza 10 ml. Wśród najczęściej stosowanych pipet o zmiennej objętości można spotkać się z takimi zakresami jak 0,5-10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl oraz 100-1000 µl (oferowanymi także w zestawach), choć w zależności od producenta wartości te mogą się nieco różnić. Największe dostępne w ofercie Labo24 pipety automatyczne dysponują zakresem rzędu 1000-5000 µl i 1000-10000 µl. Poza pipetami jednokanałowymi można również zdecydować się na zakup pipety wielokanałowej – zwykle 8 lub 12-kanałowej – która umożliwia dozowanie wielu próbek jednocześnie. Warto jednak pamiętać, że pipety automatyczne są kalibrowane przez producentów przy wykorzystaniu własnych końcówek. Jeśli więc zależy nam na pozbawionych błędów wynikach, należy pracować wyłącznie na pipetach i końcówkach tej samej marki.

Do jakich zadań wykorzystuje się pipety?

Choć pipeta może się wydawać przyrządem prostym i niepozornym, jest niezbędna do przeprowadzania wszelkiego rodzaju analiz chemicznych, biologicznych i medycznych. Ponadto korzystanie z pipet automatycznych to niezbędny warunek, aby otrzymywać dokładne, precyzyjne wyniki pomiarów. Możliwość dozowania substancji na poziomie mikrolitrów pozwala przygotowywać roztwory o ściśle określonych stężeniach bądź pH, wykorzystywanych m.in. do analizy ilościowej czy jako bufory. Jednokanałowe pipety automatyczne znajdują również zastosowanie w ramach prowadzenia reakcji chemicznych, gdzie częstym wymogiem jest ostrożne dozowanie ciekłych składników. Znów pipety wielokanałowe są stosowane przy optymalizacji pracy w laboratoriach biotechnologicznych i diagnostycznych, skupiających się na takich działaniach jak np. prowadzenie hodowli komórkowych na płytkach testowych czy wykonywanie testów enzymatycznych.

Wróć

Nasza siedziba

  • tel.: 801-LABO-24
  • tel.: +48 (32) 230-57-12
  • fax: +48 (32) 230-57-15
  • labo24@labo24.pl
  • LABO24
  • Biuro Handlowe
  • ul. Sowińskiego 5
  • 44-100 Gliwice