Jak dbać o czystość i porządek w laboratorium?


Praca w laboratorium wymaga nie tylko ostrożności i przestrzegania zasad BHP, ale również dbałości o czystość i porządek. To właśnie od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i sprzętów czy akcesoriów laboratoryjnych.

Czystość i porządek to gwarancja bezpieczeństwa

W pracowniach często znajdują się rozmaite odczynniki chemiczne, urządzenia czy substancje, które w przypadku niewłaściwego zastosowania mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Ogólny chaos, nieporządek czy nieprzestrzeganie zasad higieny wpływają też na ogólną dezorganizację pracy i mogą obniżać jej jakość. Bezwzględne utrzymywanie czystości i porządku w laboratorium wynika ze względów bezpieczeństwa.

Używane podczas pracy akcesoria i sprzęty po zakończonych czynnościach zawsze powinny być odkładane na swoje miejsce. Szkło laboratoryjne należy czyścić bezpośrednio po jego użyciu. Jeśli szklane naczynia nie zostaną od razu wyczyszczone, osadzone na powierzchni pozostałości mogą być trudne lub niemożliwe do usunięcia w późniejszym czasie. Istotny jest też dobór rozpuszczalnika adekwatnego do rodzaju zabrudzenia. Po płukaniu koniecznie należy zadbać o odpowiednie wysuszenie szkła przy użyciu suszarki lub płyty ociekowej. Następnie należy dbać o umieszczeniu czystych akcesoriów w szczelnych szafkach laboratoryjnych.

Środki niezbędne do utrzymania czystości

W laboratoriach zastosowanie znajdują rozmaite sprzęty i środki umożliwiające utrzymywanie czystości i higieny. Przykładowo, szkło czyści się odpowiednimi rozpuszczalnikami. Naczynia, w których znajdowały się substancje organiczne, myje się acetonem lub dichlorometanem, a dopiero później wodą i detergentem. Pozostałości nieorganiczne czyści się rozcieńczonymi roztworami kwasów lub zasad.

 

Wróć

Nasza siedziba

  • tel.: 801-LABO-24
  • tel.: +48 (32) 230-57-12
  • fax: +48 (32) 230-57-15
  • labo24@labo24.pl
  • LABO24
  • Biuro Handlowe
  • ul. Sowińskiego 5
  • 44-100 Gliwice