Jak przygotować próbki do badań w ekstraktorze?


Ekstraktory to przyrządy przeznaczone do przeprowadzania procesów ekstrakcji w warunkach laboratoryjnych. Ekstrakcja to jedna z metod przygotowywania próbek. Polega na oddzieleniu z mieszaniny złożonej z ciał stałych lub cieczy konkretnego składnika. Proces ten odbywa się z zastosowaniem odpowiedniego rozpuszczalnika, który powinien być dobrany w taki sposób, aby skutecznie rozpuszczać dany związek. Ekstrakcja próbek może też odbywać się w roztworze wodnym.

Proces przygotowywania próbek w ramach ekstrakcji

Proces przygotowywania próbek w ekstraktorze laboratoryjnym polega na wyekstrahowaniu pożądanego składnika z badanego obiektu przy użyciu odpowiednio dobranego rozpuszczalnika. Wybrany rozpuszczalnik powinien selektywnie absorbować jeden związek chemiczny, a dokładniej ten, który ma być oznaczony. Nie mogą przy tym absorbować związki pozostałe (możliwa jest absorpcja w minimalnym stopniu).

Ekstrakcją określamy sposób przygotowywania próbek, które przeznaczone są do analiz metodami chromatograficznymi, spektroskopowymi, elektroforetycznymi i elektroanalitycznymi. Proces ten może zachodzić zarówno w układzie ciecz-ciecz, jak i ciało stałe-ciecz. Do prawidłowego przebiegu ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz niezbędne jest występowanie dwóch faz, które po zakończeniu procesu da się mechanicznie rozdzielić. Układ ciało stałe-ciecz to podstawowy proces, który ma na celu wyodrębnienie związków organicznych z surowców zwierzęcych lub roślinnych. W tym przypadku zastosowanie znajduje przede wszystkim wybiórcze rozpuszczanie substancji znajdującej się w stałej próbce. Jest to jednak proces wymagający czasu, a jego skuteczność zależy w dużej mierze od rozpuszczalności substancji w zastosowanym rozpuszczalniku.

Ekstraktory w ofercie naszej firmy

W ofercie naszej firmy dostępne są ekstraktory bez zaworu, które służą do przechowywania pod normalnym ciśnieniem próbek wrażliwych na wilgoć, a także ekstraktory z zaworem służące do ostrożnego odparowywania próbek, a następnie przechowywania ich pod próżnią. Oprócz tego zapewniamy części do ekstraktorów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Wróć

Nasza siedziba

  • tel.: 801-LABO-24
  • tel.: +48 (32) 230-57-12
  • fax: +48 (32) 230-57-15
  • labo24@labo24.pl
  • LABO24
  • Biuro Handlowe
  • ul. Sowińskiego 5
  • 44-100 Gliwice