Jak używać pipety automatycznej?


Pipety automatyczne to bardzo precyzyjne urządzenia, które pozwalają sprawnie odmierzać i przenosić niewielkie objętości cieczy (nawet na poziomie mikrolitra). Przeznaczone są przede wszystkim do najbardziej wymagających zastosowań laboratoryjnych. Precyzyjne przenoszenie i pomiar pojemności cieczy stanowi cały czas wyzwanie w zakresie czynności wykonywanych w laboratoriach.

Pipety wymagają regularnego czyszczenia, smarowania i kalibrowania, co pozwala utrzymać ich wydajność przez cały czas. Natomiast ewentualne błędy, wynikające ze złego operowania pipetą mogą negatywnie wpływać na ostateczne wyniki badań. W tym wpisie przedstawimy najważniejsze wskazówki i porady dotyczące właściwej techniki używania pipet automatycznych.

Praktyczne zastosowanie pipety automatycznej — najważniejsze informacje

Zasadniczo wszystkie pipety automatyczne działają podobnie. Po naciśnięciu przycisku pipetowania, wewnątrz pipety powodowany jest ruch tłoka (nurnika). Przycisk pipetowania powoduje dwa wyczuwalne opory, których celem jest określenie położenia nurnika przy pobieraniu i wydawaniu cieczy.

Wyróżniamy dwie techniki pipetowania przy zastosowaniu pipet automatycznych. Jest to pipetowanie standardowe (proste) oraz pipetowanie rewersyjne. W pierwszym przypadku możemy pipetować wodę oraz wszystkie roztwory wodne (np. zasady, rozcieńczone kwasy, bufory). Pipetowanie rewersyjne stosuje się przy cieczach gęstych, lepkich, pieniących się lub przy bardzo małych objętościach.

Pipetowanie standardowe krok po kroku

 • Ustaw wymaganą objętość i załóż odpowiednią końcówkę na trzon pipety.

 • Pobieranie cieczy. Wciśnij przycisk pipety do pierwszego oporu, a następnie trzymając pipetę pionowo, zanurz końcówkę w cieczy, którą chcesz pobrać. Powolnym, płynnym ruchem zwolnij przycisk w celu pobrania cieczy. Następnie odczekaj kilka sekund i wyciągnij końcówkę z cieczą.

 • Wydawanie cieczy. W dalszym ciągu trzymaj pipetę z pobraną cieczą w pionie. Umieść końcówkę w naczyniu, pamiętając, że powinna ona przylegać do jego ścianki. Powoli zwolnij przycisk. Najpierw zwalniamy przycisk do pierwszego oporu, aby wydać ciecz. Następnie (po ok. sekundzie) dociskamy go do drugiego oporu (tzw. wydmuch) w celu usunięcia resztek cieczy z końcówki.

 • Nadal trzymaj przycisk wciśnięty do końca. W ten sposób delikatnie wyjmij końcówkę z naczynia, przesuwając ją po ściance.

 • Zwolnij przycisk, usuń końcówkę z trzonu za pomocą specjalnego wyrzutnika lub ręcznie.

Pipetowanie rewersyjne

To druga technika pipetowania, która może być realizowana z zastosowaniem pipety automatycznej. Różni się od pipetowania standardowego tym, że pobranie próbki odbywa się przy wciśniętym przycisku pipetowania od razu od drugiego oporu. Po wyciągnięciu końcówki i opróżnieniu jej wewnątrz może pozostać nieco cieczy. Można ją usunąć wraz z końcówką lub wydać do naczynia wyjściowego.

Wróć

Nasza siedziba

 • tel.: 801-LABO-24
 • tel.: +48 (32) 230-57-12
 • fax: +48 (32) 230-57-15
 • labo24@labo24.pl
 • LABO24
 • Biuro Handlowe
 • ul. Sowińskiego 5
 • 44-100 Gliwice